Home » Over ondertiteling » Wat wordt ondertiteld?

Wat wordt ondertiteld?

Sinds 1 januari 2008 geldt een wettelijke verplichting voor ondertiteling (Mediabesluit 2008).

Dankzij deze wettelijke verplichting zijn de publieke omroep en een deel van de commerciële omroepen verplicht een percentage van hun Nederlandstalige programma’s te ondertitelen. Voor de publieke omroep geldt dat zij met ingang van 1 januari 2011 95% van alle Nederlandstalige programma moeten voorzien van ondertiteling. Voor de commerciële omroepen is die verplichting met ingang van 1 januari 2011 50%. Dan is het maximaal verplichte ondertitelingspercentage bereikt.

trapsgewijze invoering wettelijke verplichting ondertiteling

RTL
Deze verplichting geldt alleen voor de commerciële omroepen die onder de Nederlandse wetgeving vallen. Voor de Nederlandstalige omroepen RTL 4, RTL 5, RTL7, RTL8 en RTL Z geldt dat niet, want zij zijn officieel in Luxemburg gevestigd.

Rapport Commissariaat voor de Media
Het orgaan dat toeziet op naleving van de Mediawet is het Commissariaat voor de Media, een zelfstandig bestuursorgaan dat tussen politiek en omroepen staat. Tot de Mediawet behoort sinds 1 januari 2008 ook het toezicht op ondertiteling. Elke twee jaar verschijnt een rapport van het Commissariaat over de naleving van de wettelijke verplichting door de publieke en commerciële omroepen.

Themakanalen
Het Commissariaat voor de Media verleende de themakanalen (zoals Humor TV, Journaal 24, Politiek 24 en Cultura) tot 2010 ontheffing van de verplichting tot ondertiteling. De reden is dat het weliswaar technisch uitvoerbaar is om de themakanalen te ondertitelen, maar de aanschaf van de benodigde apparatuur was nog gaande. In 2010 zal het Commissariaat opnieuw beoordelen of de themakanalen in aanmerking komen voor een ontheffing van deze verplichting.

© 2021 Soap & Signaal