Home » Over ondertiteling » Ondertiteling in de rest van Europa

Ondertiteling in de rest van Europa

Hoe wordt er in de rest van Europa ondertiteld? De EFHOH (European Federation of Hard of Hearing People) zocht het uit.

Een van de belangrijke onderwerpen waar de EFHOH (European Federation of Hard of Hearing People) zich mee bezig houdt, is ondertiteling. Op internationaal niveau voeren zij vele vergelijkende onderzoeken uit. In heel Europa moet hard gestreden worden om de toegang tot informatie en educatie (artikelen 11 en 14 van het EU-Handvest van de grondrechten) voor doven en slechthorenden te realiseren. Nog steeds kunnen in Europa meer dan 50 miljoen burgers, vele programma's op televisie niet volgen, hebben ze geen gelijke toegang tot de bioscopen en theaters, etc.

De Europese Federatie van hardhorende mensen (EFHOH) heeft in 2011 een campagne gelanceerd ter bevordering van ondertiteling in de audiovisuele media. De informatie die de EFHOH de afgelopen jaren hebben verzameld, hebben ze samengevoegd in het rapport 'State of subtitling access in EU'. Dit Engelstalige rapport geeft een goed overzicht van de stand van zaken in Europa.

De visie van de EFHOH is dat volledige integratie van mensen met een gehoorverlies in de samenleving alleen kan worden bereikt wanneer ze volledige toegang tot media en informatie hebben. De EFHOH is van mening dat 100% van de programma's in de publieke tv-zenders moet worden ondertiteld in 2020. En er is nog een lange weg te gaan, want de mate waarop ondertiteld wordt verschilt sterk tussen de lidstaten.

Hoeveel wordt er ondertiteld in andere landen?
Hoe zit dat eigenlijk in andere landen? Hoeveel wordt daar ondertiteld. De EFHOH heeft ook daarnaar onderzoek gedaan. Overzicht van de ondertitelpercentages in Europa

Hoe ontvang ik ondertiteling in het buitenland?
Wanneer je in het buitenland televisie wil kijken met ondertiteling gaat dat niet overal via tt888. Een overzicht van de teletekstpagina's in de verschillende landen kan daarbij behulpzaam zijn.

© 2021 Soap & Signaal