Home » Over ondertiteling » Is ondertiteling duur?

Is ondertiteling duur?

De bedragen zijn voor de omroepen goed op te brengen, stelt SOAP!

Het is niet eenvoudig om de exacte kosten van ondertiteling te geven. De kosten zijn sterk afhankelijk van de betreffende omroep en van het soort programma dat ondertiteld wordt. Toch kun je wel iets met zekerheid zeggen over de kosten van ondertiteling: in verhouding met de totale productiekosten is ondertiteling niet duur. Gemiddeld kost ondertiteling minder dan 0,5 procent van de totale productiekosten. De kosten vallen aanzienlijk lager uit als er sprake is van efficiency en automatisering. In dat geval komt het neer op ongeveer € 750,- per uur.

Dergelijke bedragen zijn voor de publieke omroep en voor commerciële omroepen goed op te brengen. Het kostenargument (‘we ondertitelen niet omdat het te duur is’) is volgens SOAP! voor deze omroepen een slecht argument. Door niet te ondertitelen sluit je een grote groep dove en slechthorende kijkers uit, naast het feit dat dit maatschappelijk onwenselijk is, zijn wij ook van mening dat de kosten voor ondertiteling grotendeels via de televisiereclame kan worden terugverdiend.

Voor regionale omroepen ligt dat anders. Zij werken met zeer krappe budgetten en hebben vaak geen ervaring met ondertitelen. Zij zijn voor het ondertitelen van hun programma's vaak afhankelijk van de subsidie die zij van de Provincie krijgen. Iedere keer dienen zij weer een subsidieaanvraag in en moeten zij afwachten of ze weer geld voor ondertiteling toegekend krijgen. Er is veel verschil in de manier waarop de Provincies hiermee om gaan.

© 2021 Soap & Signaal